ســـنتـــــــــــــــوری - هفته معلم(دکتر روزت مبارک)

 

فروغ صبح دانایی انیس روز نادانی چگونه پاس دارم تورا اینک که می دانم خدا هم نیز چون من تورا بسیار دوست می دارد من هم چون خدایم تو را دارم

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد

اما تو سوختی تا بسازی


.

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده
از جهل وغم این فکرتم آزاد شده
در مکتب پاک و شاد استاد ببین
غم رفته زجانم ودلم شاد شده

 

چرا اینقدر شیفته دکتر هستیم در حالی که چقدر به او شبیه نیستیم!!!

با عرض سلام خدمت بزرگترین اندیشهآزادی
دکترروزت مبارک

به قول خودت که میگوییدعاهرچه گستاخانه تر باشد اثر گذارتر
ازخدامیخواهم
تا ابدافکارتدر ذهن ها باقی بماند...