ســـنتـــــــــــــــوری - اطلاعیه

به مناسبتدهـــه کــــرامت، اداره ورزش و جوانان با همکاری فرمانداری شهرستان برگزارمیکند:

اولین همایش بزرگ تجلیل از بانوان ورزشکار

(قهرمانان کشـــــوری واســـــتانی کلیه رشته های ورزشـــی)

با اجرای برنامه های ورزشی توسط ورزشکاران

زمان: پنجشنبه 6 مهرماه 1391 ساعت 8 صبح

مکان: سالن ورزشی دارالفنـــــون

شرکت برای عموم بانوان آزاد است.