کماکان بعد از در دسترس بودن اطلاعاتو... و همه گیر شدن فضای مجازی البته در شبکه ها.. من همچنان ب خوندن کتابهای کمتر دیده شده علاقمندم😊

کتاب خوندن و کتابخونه داشتن از نظر من یکی از شیکترین کارهای دنیاست ک هیچ جایگزینی نداره👍 هرچقدر هم دنیا یهویی باشه بشکل ترامپ..😨 نظرم همونیه ک گفتم☝ 😁

"#معمای هویدا" ... احتمالا من دیر بهش رسیدم اما رسیدم.. از خوبای #کتاب هستن ایشون ک بعد از مدتها روح و تفکراتم رو ب چالش کشوندن📒📖

اگر هنوز دچارش نشدین پیشنهاد خوبیه✔


پیش از آنکه در اشک غرقه شوم

از عشق چیزی بگو

#احمد شاملو


شب و روزتون خوش💖💜💛💚💙💟