این فیلمو تو سایت آپارات دیدم "آموزنــدست"  ; خونی ک ب پای اعتقاد ریخته میشه پرستیدنیه!

 

                                                                کلیک کنید!

 

 "کسانی که اجازه می‌دهند جهان یا بخشی از جهان برای‌شان برنامه بریزند، به هیچ یک از استعدادهای انسانی، جز استعدادی که میمون دارد،

نیازی ندارند!"..."    

جهان بینی و ایدئولوژی دکتر شریعتی ص215


,,
[ پنجشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۳ ] [ 12:16 ] [ MGN ]