ســـنتـــــــــــــــوری - بهترین موجودات؟! آدمها

این متنو نمیدونم کجا خوندم فقط میدونم برام مهم بوده که تو ذهنم مونده و... امروز به یادش افتادم:


"دنیا همیشه بر نظم خویش میماند...

گرگها از بره ها بیشتر از بقیه دفاع میکنند

کارخانه های تفنگ سازی بیشتر از تمام کشیش ها در امور خیریه کمک میکنند

و جعبه سیگار تا عمر دارد سرطانش را بلند داد میزند

و مردم... تنها برای باور کردن آفریده شده اند

بی آنکه کسی از حقیقت خبری بگیرد

حقیقت دلقکی خواهد بود که شب ها از پایش خرده شیشه درمی آورد

و گریه هایش را زیر دوش حمام میبرد تا چشم هایش را هم فریب دهد

بی آنکه بداند...

مستعدترین آدمی خواهد بود که به درد دزد خطاب شدن میخورد

و کسی فکر نمیکند دست های تاول زده

آنقدر سریع نیست که جیب زن خوبی باشد

.

.

.

.

گفتم که

آدمهــــــا بهتـــــــرین موجوداتی هستند که دیده ام

کپــــــــــــــــــــــــــــی...... نابرابر ِ ..... اصـــل"


₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪₪✜₪

     پی نوشت: هرچیزی که میخوام بنویسم بستگی به حال اونموقعم داره و هرچیزی که مینویسم دلیلش همون احوالات درونی همون روز و همون ساعته

,