ماییــــــم و نوای بی نوایی.. بسم الله اگر.....

                       
                      «بسم الله الرحمن الرحیم»

ﺣﺮﻑ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﺮﺩ ...

اگر مثل خودش رفتار کنی، آنوقت فرق تو با او چیست؟
ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺮ ﻛﺲ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻴﻤﺎﻧﺪ
ﻫﺮﻛﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺕ ﺍﻭﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ..
ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﺮ ﺟﻔﺎﻳﻰ ﺑﺪﻯ ﺑﻮﺩ ;
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺍﺩﻡ
ﺧﻮﺑﻪ ﻫﺎ
ﺑﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻰ ﺍﺩﻡ ﺧﻮﺑﻪ ﻯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﻰ
ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﻮﺑﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻠﺪﻯ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﺖ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ..
ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﻙ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ..
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺑﻰ ﻛﺮﺩﻯ ﻭ ﺑﺪﻯ ﺩﻳﺪﻯ..
ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻜﺶ !!!

ﺍﻣﺎ ﺑﺪ ﻧﺸﻮ.

ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻳﺪ..
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ; ﺗﻮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻤﺎﻥ ..
ﺗﻮ ﺍﺩﻡ ﺧﻮﺑﻪ ﻯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ..
ﺑﺎ ﻭﺟﺪﺍﻧﺖ ﺍﺳﻮﺩﻩ ﺑﺨﻮﺍﺏ .
ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﻴﺮ.
ﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺫﺍﺗﺖ ﺷﻜﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮕﻮ ...
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻫﻤﺮﺍﻫﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸه


پ.ن: منم اومدم اینجـــــآ! منم مثل هرکاربر معمولی دیگ ای از کار غیر حرفه ای یک آدم متمدن و متخصص ک خطای سرویس براش بازی شده تکدر خاطر پیدا کردم! وقتی داشتم با مهاجرت کار میکردم همش فک میکردم الان وسطای کار علیرضاشیرازی با یه خنده خبیسانه :)-) میفهمه دارم چیکار میکنم هم وبلاگمو حذف میکنه هم اطلاعاتمو گروگان میگیره!! :)))))

اما بلاگفا همیشه تو قلبم میمونه انقدام بیمعرفت نیستم دوسش دارم یادآور خاطرات تلخ و شیرینمه،منو یاد جوونیام میندازه!!!

شایدم گاهی اونجا بنویسم،از من برنمیاد گذشتمو یکجا بدست باد بدم و رهاش کنم، اونجا متولد شدم و اینجا ان شاالله رشد میکنم

یاحق