زیباترین حرفت را بگو

شکنجه ی پنهان ِ سکوت ات را آشکاره کن

و هراس مدار از آنکه بگویند

                                ترانه یی بیهوده می خوانید . ــ

چرا که ترانه ی ما

                      ترانه ی بیهوده گی نیست

چرا که عشق

                  حرفی بیهوده نیست .

 

حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید

به خاطر ِ فردای ما اگر

                        بر ماش منتی ست ؛

چرا که عشق

                    خود فرداست

                                        خود همیشه است .

"احمد شاملو"

اگر بیرون هستید یا دسترسی ب اسپیکر ندارید یا در مکان شلوغی هستید پیج سنتوری رو ببندید

و وقتی رفتین خونه مجددا ب سنتوری سر بزنید و ادامه پستم رو بخونید! لطـــــفا!

لطفا صدای اسپیکرتون رو زیاد کنید و کلیک کنید چشماتون رو ببندید و بهترین منطقه

اردیبهشتی خونسار رو تو ذهنتون تصور کنید درآرامش کامل ب صدای کلیپ گوش بدین و

فقط دو دقیقه ب هیچکس و هیچ چیز فکر نکنید!

این پست اُردی بهشتی تقدیم ب شما.. ب رسم کهنه چند خطی ب یادگار برام بنویسین

(هر چه دل تنگت میخواهد بگو)

[ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 12:57 ] [ MGN ]