ســـنتـــــــــــــــوری - شهید از نظر دکتر شریعتی

شهادت جدای از ارزش معنوی آن یک هنر است، هنری دست نایافتنی... فراموش کردن هنرمند یعنی مرگ وجهل عالم..

اینا رو گفتم ک برسم به این مطلب که وقتی شنیدم ودیدم بیش ازپیش به حرفای معلم شهیدم ایمان اوردم ..

مدرسه ای ابتدایی واقع در محله ی چهارباغ خوانسار که نام آن مدرسه ی شهید ... بود به نام آینده سازان تغییریافت،چرا ؟؟؟؟ تو شهرمذهبی ؟؟؟؟ یا خودمونو گول میزنیم؟؟

...مدرسه نو شد، اسم مدرسه هم نوشد!!! درظاهر هیچکس به اون توجه نکرد خب عوض کردند چیزی نشد از ارزش شهید که کم نشد..این دختره چی میگه...الله اکبر... به این سکوت مردم... از روی بیخبری نه از روی صبوری،بله از ارزش شهید کم نمیشه اما کم کم از یادها خواهد رفت این اول راهه و هزار مصیبت دیگر...این عزیزان ونامشون سرمایه های ما،نامشون انگیزه ای برای ایمان ما،عشق ما،همه چیز ما... کم کم همه چیز داره عادی میشه...هشت سال دفاع مقدس رفت تو خاطره ها...(صرفا جهت اطلاع!)