ســـنتـــــــــــــــوری - نســــــــل آینده!

نوار کاســت های قدیمی::

 

و این خودکار بیـــــــک::

 

نسل آینده هیچوقت رابطه ی این دوتا رو نمیفهمه!

 


پ.ن: اگه خاطره جالب و کوتاهی به ذهنتون میاد حتما بگید.



,,