سلام و درود ب تو همشهری عزیز و مهربانم..! ب تو ک کل عیدو درگیر توافق تِنده ای(الکی مثلا میخوام غیرخونساری نفهمه!)
 بودی!!!
و تویی ک از صُحب علی طلوع تو آشپزخونه بودی تا اِلای شب و مشغول مهمانداری!!! و شما بزرگواری ک هرشب منتظر دیدن
کلاه قرمزی بودی!!!! همه قسمتاش قشنگ بود مخصوصا اون شبی ک بارانا و بنیامین بودند ، من که ندیدم!!!!!بچه های فامیل
ک میدیدن واسه ماماناشون تعریف میکردند شنیدم!!!!)
 و اون آقایی ک اون ته نشسته و داره میخنده آره با خود شما هستم داداش اینورو نیگا کن ! آخه مرد حسابی انصافه جنس قبل
عید با توپ و تشرمیبری هنوووووووزم پولشو نیووردی!!
ما هنوز مسافرت نرفتیم منتظریم این نسیه ها نقد بشه بریم آنتالیا!!!! (روحانی مچکریم.. اا ببخشید ظریف.. نه بیخیال سیاسی شد)

خلاصه ک امیدوارم ب همه خوش گذشته باشه و سال خوبی رو آغاز کرده باشید. اومدم اعلام وجود کنم و برم!

کلا اومده بودم در رابطه با یه موضوع دیگ حرف بزنم سلاملیکم طولانی شد دیگ روم نشد بنویسم!

سال جدیده دیگ لطفا لبخندچیلیک


 


[ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 23:40 ] [ MGN ]