گاهی وقتا سکوت همه ناگفته های ما رو از تو چشمامون به سادگی فریاد می زنه

 

به احــــترام عـــشق یـــــک دقـــــیقه ســـــکوت

 

رها کن این پرنده به آسمون پریده رو
برو
رها کن این تولد به انتها رسیده رو
برو

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ !!

[ چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 17:35 ] [ MGN ]