ســـنتـــــــــــــــوری - سپاس

سنتــــــــوری میگه:

به سلامتیه کسی که میشناستت و نوشته هاتو میخونه

به سلامتیه کسی که نمیشناستت اما نوشته هاتو میخونه

نه واسه اینکه همیشه از نوشته هات خوشش اومده..... نه

واسه اینکه بهت بفهمونه تهـــــــــــــنا نیستی...پی نوشت: دمش گــــــــــــرم