ســـنتـــــــــــــــوری - راز مــــــــاندگاری

جوانترین برگزیده نخستین جشنواره خاطرات جامعه ورزشی کشور از دیار خوانسار

برای خواندن این مطلب و اطلاعات بیشتر به وبلاگخوانســــــــار رزممراجعه کنید.


در ادامه مطلبی که خوندید میخوام بگم برای اولین بار توی این روزگاری که بی عدالتی غوغا میکنه من دیروز چیزی رو دیدم که از ته دلم خدا رو شکر گفتم که هنوز هم هستند کسایی که دنبال عدالت هستند و برگزیدگان واقعی رو معرفی میکنند، از لحظه ای که وارد هتل شدیم تا وقتی که مارو به ترمینال رسوندند از ته دلشون به من و دیگر دوستانم که در این جشنواره جزو برگزیدگان بودند و با هم آشنا شدیم خدمت کردند، کسایی خدمت کردند که کمترین پستشون در وزارت ورزش و جوانان معاونت بود و هیچ تفاوتی قائل نشدند.
برای من با ارزشتر از هدیه ای که بهم داده شد روح معنوی و آرامش و عدالتی بود که مدتی بود بدنبالش بودم و حس کردم مرده....
اما با چشمان خودم زیبایی ها رو دیدم،هیچ تفاوتی بین من که از شهرستان اومده بودم با کسی که از مدیران خودشون بود وجود نداشت.
خدا رو شاکرم که در این سن جزء پیشکسوتان ورزشی کشور معرفی شدم و.......
من تمام مقام و ارزشی که دیروز بهم هدیه داده شد به شهدایی تقدیم میکنم که به من نفس دادند تا با قلمم زیبایی ها رو بنویسم....
همچنین این افتخار بزرگ رو به پدر عزیزم که دوسداشتم تو اون لحظات کنارم باشه و خانواده خوبم و تمام همشهریان عزیزم تبریک میگم. اوس


"حــــــــــــوا

سیبی دیگر بچین... خسته ام بگذار از اینجــــا هم بیرونمان کننـــــد!" (پایان),