ســـنتـــــــــــــــوری - ارزانـــــی!

وبلاگ خوانساریبی بی بی دل:


       چـه کســی میگویــــد که گرانـــ ـ ـی شده است؟!
                                        
                                                              دوره ی ارزانـــ ــیست!!!


باکلیکروی متن بالا به جواب سوالتون میرسید...