ســـنتـــــــــــــــوری - قاتل شیطان ملعون کیست؟
اسحاق ابن عمار میگوید:

روزی محضر شریف امام جعفرصادق(ع) شرفیاب شدم و پیرامون آیه ی شریفه ی «رب

فانظرنی الی یوم یبعثون * قال فانک من المنظرین * الی یوم الوقت المعلوم»(سوره

حجر،آیه ی 38-36) سوال کردم که آخرین روز مهلت حیات شیطان چه زمانی است؟

امام صادق(ع) فرمود:

آیا فکر میکنی تاقیامت وصحرای محشر باشد؟! خیر چنین نیست،بلکه منظور، روز ظهور

وقیامقائم آل محمد(ع)میباشد، چون امام زمان ظهور گردد وقیام کند، وارد مسجد

کوفه خواهد شد و شیطان درمقابل حضرت(ع) دوزانو می نشیند و میگوید؛ وای از این

روز که چه روز سختی است! پس از آن امام زمان او را به قتل میرساند.

بنابراین مهلت شیطان تاآن روزی است که به دست پرتوان حضرت صاحب الزمان(ع)به هلاکت ابدی خواهدرسید.